Miten Manuaalinen terapia vaikuttaa?

Kun tarkastellaan hieronnan ja muun manuaalisen terapian vaikutusmekanismeja, törmää välillä todella villeihin selitysmalleihin, jotka ovat kuitenkin vailla minkäänlaista pohjaa.

Kun näitä vaikutusmekanismeja tarkastellaan jää kosketus helposti unholaan.

Kosketuksen on todettu kasvattavan sykevälivaihtelua ja laskevan verenpainetta, mikä puolestaan on hyväksi sydämen terveydelle.

Kosketuksen on myös todettu lievittävän stressiä ja ahdistusta. 1920- luvulla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, miten ilman kosketusta jääneistä rotista tuli arkoja sekä pelokkaita.

Hyvin usein asiakkaalle saattaa syntyä mielikuva, että mitä hienompi tai näyttävämpi hoitotekniikka on kyseessä sitä parempi on myös hoidon tulos. Some helposti myös ruokkii tätä mielikuvaa.

Olisikin hyvä muistaa, että aina ei ole kyse hienoista taikatempuista, vaan terapeutin ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Ammattimainen kosketus onkin yksi tärkeä työkalu tämän luottamussuhteen rakentamiseksi.

Vastaa