Mitä on osteopatia

Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa keskitytään tukemaan ihmisen kokonaisvaltaista terveydentilaa. Osteopatia on turvallista ja yksilöllisesti räätälöityä. Hoidossa korostetaan kehon rakenteellisten ominaisuuksien ja toiminnallisuuden välistä vahvaa yhteyttä ja kehon luontaista parantumiskykyä. Osteopaattinen hoito voi toimia ennaltaehkäisevänä, oireita lievittävänä tai parantavana hoitona. Osteopatia voi olla myös rinnakkaishoitoa esimerkiksi leikkauksista kuntoutuessa.
Osteopatia perustuu laaja-alaiseen anatomian, fysiologian ja patologisten prosessien tuntemukseen. Osteopaattien peruskoulutus on hyvin kattava ja osaaminen tuki- ja liikuntaelinten ongelmien hoitamisessa on korkeatasoista ja turvallista. Osteopaatin taitoihin kuuluu myös magneettikuvien lausuntojen tulkinta ja niiden merkitys kunkin asiakkaan tilanteessa.
Hoidon tavoitteena on mahdollisimman tasapainoisesti toimiva keho. Osteopatian avulla voidaan helpottaa lihasjännitystä, nivelten liikkuvuutta ja tehostaa verenkiertoa. Osteopatiasta voi saada apua monenlaisiin vaivoihin kuten päänsärkyyn ja migreeniin, puutuneisiin raajoihin tai esimerkiksi stressiperäisiin jännitystiloihin.
Osteopatia sopii kaikille. Siihen luottavat niin urheilijat, toimistotyöntekijät kuin lapsiperheetkin – hoidossa käy entistä enemmän myös vauvoja. Hoitoon voi tulla niin akuutin selkäkivun takia kuin kroonisempienkin oireiden kanssa. Osteopatian taustalla on fysiologian, anatomian, embryologian sekä muiden biolääketieteellisten tieteiden periaatteet. Suomessa kaikki osteopaatit ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia.

Mitä on osteopatia

Mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu

Mitä tapahtuu osteopaatin vastaanotolla

Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti tekee usein kattavan haastattelun, jossa käydään läpi mm. asiakkaan vaivoja ja oireita sekä yleistä terveydentilaa. Osteopaattia kiinnostaa myös menneet vaivat ja mahdolliset onnettomuudet, leikkaukset, lääkitykset ja muut käytetyt hoidot. Tarkoituksena on kartoittaa kokonaiskuvaa ja vaivan taustalla olevia tekijöitä. Osteopaatille asiakas on kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki menneestä nykyhetkeen. Osteopaatti kirjaa asiakkaan antamat tiedot potilastietoihin ja ne ovat aina luottamuksellisia.

Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan tämän tilanteen huomioiden. Tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa asiakkaan kehosta, jotta hoidosta saadaan räätälöityä asiakkaan tarpeiden mukainen. Tutkimuksessa korostuu tyypillisesti osteopaatin kehittynyt palpaatiokyky eli kudosten laadun ja liikkeen tunnusteleminen käsin. Tutkimusta varten osteopaatti saattaa pyytää asiakasta riisumaan osan päällysvaatteista.

Osteopaatti arvioi kehon terveyden sekä toiminnallisten häiriötilojen laatua ja käyttää osteopatian periaatteiden mukaisia toimintamalleja päätyäkseen osteopaattiseen työdiagnoosiin. Hän voi pyytää asiakasta tekemään yksinkertaisia liikkeitä tehdäkseen havaintoja kehon liikkuvuudesta ja toiminnasta. Osteopaateilla on vahva erotusdiagnostinen osaaminen ja heidät on koulutettu tunnistamaan lääkärin hoitoa vaativat tilat. Osteopaatit toimivat usein yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.

 Osteopaatilla on käytössä useita erilaisia hoitotekniikoita ja hoito voikin sisältää useita menetelmiä, joilla voidaan käsitellä mm. pehmytkudoksia, sidekudoksia tai niveliä. Hoidon aikana voidaan myös mobilisoida tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa hellävaraisesti sisäelinten ja hermoston toimintaan. Osteopaatti voi tarpeen mukaan käyttää nivelmanipulaatiotekniikoita. Hoito muodostuu aina yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, joten hoitokerrat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia keskenään. Asiakas voi hoitoonsa liittyen esittää osteopaatilleen kysymyksiä milloin tahansa hoidon aikana. Hoidon aikana asiakkaan on suositeltavaa olla joustavissa vaatteissa tai alusvaatteisillaan, käytetyistä hoitotavoista riippuen. Osteopaatti voi suositella harjoitteita, itsehoitotoimenpiteitä tai tarvittaessa myös muita terveydenhuollonpalveluita hyvinvoinnin tueksi. Lue lisää itsehoito ohjauksesta.

Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen voi vaatia useamman hoitokerran. Osteopaatti seuraa asiakkaan paranemista jokaisella hoitokäynnillä ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan yksilölliset tavoitteet hoidon suhteen. 

Purentalihasten käsittely

Mitä on purentalihasten käsittely? Osteopaatti Tampereella voi olla avuksi purentaan liittyvien ongelmien ja kipujen kanssa. Purentaan liittyvät ongelmat ja kivut ovat todella yleisiä. Ongelmia ei välttämättä itse huomaa, tai niiden ei ymmärretä johtuvan purentaan liittyvistä asioista. Ylikuormittuneiden purentalihasten aiheuttamien vaivojen ja oireiden laukaisevia tekijöitä on monia, kuten esimerkiksi stressi, hampaiden narskuttelu, hampaiden yhteen pureminen, traumat sekä leukanivelen toimintahäiriöt, jotka voivat rasittaa purentaa ja aiheuttaa oireita.

Purentalihasten käsittely lieventää ja rentouttaa lihasjännityksiä pään ja kasvojen sekä niska- ja hartiaseudun alueella. Hoidossa käsitellään puremalihaksia suun ulko- ja sisäpinnoilta, kasvojen ja pään alue, kaulan ja niska-hartiaseudun alue sekä rintalihaksia asiakkaan tuntemuksia kuunnellen. Hoidossa käytetään klassisen hieronnan otteita sekä tarvittaessa mobilisointia. Purentalihasten käsittelyssä kartoitetaan myös laajemmat purentaelimistön häiriöt ja mahdollinen purentaelinfysioterapian tarve.

Tyypillisimpiä oireita ovat migreeni tai päänsärky, hampaiden narskuttelu, niska-hartiaseudun lihasjännitteet etenkin takaraivon alueella, kasvojen puutuminen ja pistely, leukanivelten jäykkyys tai rutina, korvan tinnitus ja särky, palan tunne kurkussa, puhevaikeudet tai puheen puuroutuminen. Osteopaatti Tampereella auttaa sinua myös näissä asioissa.